این شماره از هفتواد تقدیم می شود

index

 

 
* میخواهم به تمامی کسانی که کارهای دیگر را بر نماز مقدم می دارند هشدار بدهم که بالاخره یک روزبایدجواب بدهی،یک روز باید تاوان بدهی.
* از نظر اعتقادی خودسازی کنید. روزه بگیرید، امام را تنها نگذارید و او را دعاکنید. یاور امام باشید.
* سنگرتان را خالی نگذارید، اتحاد داشته باشید، با اتحاد دشمن اسلام را نابود خواهیدکرد


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>