عید فطر

ماه رمضان قناعت آورد و برفت        پاکیزگی و طهارت آورد و برفت
(مهمان خدا) برایت عید آوردند          هم جایزه ی اطاعت آورد و برفت
**
ماه رمضان گذشت و عید فطر است        پاداش عمل به روزه داران پیوست
شاد آنکه عبادتش قبول افتاده          مقبول خدا سعادت آورده به دست

غلامحسین رضایی – نقاش


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>