چرا تک همسری مطلوب است

چرا تک همسری مطلوب است

چرا تک همسری مطلوب است

 

 

در حالی که بیشتر مردم تک همسر نیستند ؟
دیوید جی . لی
مترجم : جواد طاهری ( کارشناس ارشد فلسفه دین )
چکیده :
با توجه به این که تک همسری حتی در بین حیوانات نیز بسیار نادر است ، روابط خانوادگی بشر در جوامع مختلف در طول تاریخ نیز تمایل به چند همسری و نفی چند شوهری بوده است . تا کنون مردان توانگر بسیاری از امتیاز زنان بسیار در کنار خود برخوردار بوده اند .
اما گاهی برخی از مردان نمی توانسته اند «« حامی »» زنان خود به عنوان همسر باشند و از فرزندانشان نگهداری کنند .بدین جهت ، در فرهنگ غرب ، چند همسری ، غیر قانونی اعلام شده است . نویسنده با اظهار ترس از این که مباحث ازدواج هم جنس گرایانه ممکن است تعدد زوجات را دوباره در غرب باب کند ، به تبیین برخی فواید اجتماعی تک همسری پرداخته است . در پایان ، دیدگاه اسلام در خصوص چند همسری به قلم سردبیر ارائه شده است .
تک همسری در عالم طبیعت و همان گونه که می بینیم ، در میان انسان ها بسیار نادر است . با نظر به دنیای حیوانات و بررسی های انجام شده روی جانوران ، از حشره و ماهی گرفته تا پرنده ، میمون ، شیر ، ببر و خرس می توان دریافتکه تک همسری در عالم طبیعت بسیار نادر است . در حقیقت ، با پیشرفت فن آوری آزمایش ژنتیکی اکنون دانشمندان فهمیده اند موجوداتی که پیش تر گمان می رفت همیشه تک همسر بمانند ، روابط آمیزشی زیادی با موجوداتی غیر از جفت خود دارند . هر چند ممکن است آن ها به مدت طولانی ، مقید به یک همسر باشند ، وفاداری جنسی خود را برای همیشه حفظ نمی کنند . اکنون معلوم شده است حیواناتی مثل اردک ، غاز و عقاب که حتی برخی افراد مدت ها به صورت شاعرانه ای ، آن ها را تک همسر توصیف می کردند ، به فعالیت های آمیزشی غیر تک همسری در افتاده اند ، به گونه ای که از هر چهار زاد و ولد ، یک مورد بر همین اساس صورت می گیرد . در حقیقت ، بنا برنظر برخی محققان ، یافتن شواهدی بر وجود تک همسری و وفاداری جنسی در قلمرو حیوانات بسیار جالب توجه است . ادامه دارد …
تنها چند گونه از پستان داران در نظام هایی به ظاهر تک همسر زندگی می کنند و تعداد کمتری از آن ها وفاداری جنسی خود را در روابطشان با دیگران حفظ می کنند . به نظر می رسد انسان قرار نیست همچون این حیوانات رفتار کند . شواهدبسیاری در تایید این مطلب وجود دارد که بسیاری از مردان از نظر زیستی و روان شناختی ، به تک همسری جنسی تمایلی ندارند .
نویسنده بیان نکرده است که چرا برخی محققان اصرار دارند زندگی حیوانات را در این موضوع با زندگی اتسان ها مقایسه کنند . در واقع ، تک همسر بودن یا نبودن حیوانات به تک همسری یا چند همسری انسان ها ربطی ندارد ، زیرا که حیوانات بر اساس غریزه خدادادی خود رفتار می کنند و خداوند بر اساس عقل و اختیاری که به انسان ها موهبت کرده است ،تکلیف هم خواسته است . بر اساس آموزه های اسلام ، اساس روابط اجنماعی بشر باید تشریع الهی باشد، نه حیات تکوینی موجودات . اگر چه تشریع الهی هیچ تعارض و ناهماهنگی با تکوین ندارد و کاملا بر هم منطبق هستند.
اگر این انتظار به ظاهر عام را در مورد تک همسری در دنیای امروز ( یا دست کم ، دنیایی که در رسانه های غربی عرضه می شود ) بررسی کنیم ، به این مطلب شاید عجیب برمی خوریم که مردان چندان مایل به تک همسری نیستند . با وجود دفاع جانانه ای که مسیحیان از تک همسری می کنند ، بسیاری از مردانی که نامشان در کتاب مقدس آمده است ، فاصلهزیادی با تک همسر گزینی داشته اند . در حقیقت ، من هر گاه با یک ازدواج محافظ کارانه و مدافع «« ازدواج سنتی »»روبه رو می شوم ، می خندم – چرا که حتی ازدواج سنتی در مسیحیت هم تعدد زوجات ( ازدواج یک مرد با چند زن )را شامل می شود و به صراحت ، به مناسبات تک همسری میان «« یک مرد و یک زن »» محدود نمی شود .
در سراسر تاریخ بشر ، بسیاری جوامع ، طیف وسیعی از مناسبات تک همسری و چند همسری را داشته اند که مورد دوم ، بسیار هم متداول بوده است و تنها تعداد کمی از آن ها به تک همسری متعهد بوده اند . در تاریخ می بینیم که چند همسری ، یکی از متداول ترین و شایع ترین اشکال ازدواج در سراسر جهان بوده است و شاهد این مدعا آن است که امکان ازدواج یک مرد با زنان متعدد در کل فرهنگ های تاریخ بشری وجود داشته است .
( چند شوهری بسیار نادر و معمولا مشروط به شرایط اقتصادی ویژه ای بوده است . ) امروزه کمتر از ۲۰ درصد از فرهنگ های جهانی ، تک همسری را لازم می دانند و اکثریت قریب به اتفاق آن ها چند همسری را مجاز می دانند و به ندرت می توان جوامعی را یافت ( بنابر گزارش های رسیده ، کمتر از ۱ درصد از جوامع دنیا ) که چند شوهری یا ازدواج یک زن با چند مرد در آن ها انجام شود .

در سراسر تاریخ ، مردان توانگر بسیاری ، خود را مقید به تک همسری نکرده اند تا از امتیاز وجود زنان بسیار در کنار خود برخوردار باشند ، آن ها هم از طریق تعدد زوجات ، داشتن زنان صیغه ای و معشوقه های متعدد تمامی مردان نمی توانستند حامی زنان متعدد به عنوان همسران خود باشند ، اما معمولا مردان ثروتمند می توانستند نظر زنان متعددی را به خود جلب واز آن ها و فرزندانشان نگه داری کنند . در فرهنگ جدید غرب ، مردان چند همسر ، گناه کار و قانون شکن به شمار می روند .
برای نمونه ، در آمریکا ، چند همسری برای زن و مرد غیر قانونی است . هنگامی که در قرن نوزدهم در ایالت یوتا غیر قانونی اعلام شد ، دیوان عالی امریکا آن را خطرناک اعلام کرد. طرح دعوی کرد . با وجود آن که نقض این قوانین به ندرت مورد تعقیب قضایی قرار می گیرد ، اما مجازاتهای قانونی علیه این جرایم از دو سال زندان گرفته تا تعهد مجرم بیمار در درمان بیماری خود قابل اجرا ست .
حتی اگر زوجین ، تعهدات جنسی خود را در قبال یکدیگر را نقض نکنند ، با نظر به درصد بالای طلاق که گاهی به ۶۰ درصد هم می رسد ، تک همسری حتی نسبت به گذشته، بی معناتر شده است . اصطلاح « تک همسری سریالی » امروزه بهتر می تواند این حقیقت را روشن سازد که افراد تا وقتی که رابطه معینی با هم ندارند ، تک همسر به شمار می روند ، اما به محض اتمام آن رابطه به روابط جنسی یا روابط دیگر روی می آورند.پس چرا تک همسری ، یک ایده آل زناشویی مورد انتظار ، مورد نیاز و مستحکم به شمار می رود ؟ بسیاری از کارشناسان معتقدندکه قوانین ازدواج ، بیشتر مربوط به قرارداد و قانون مالکیت می شوند . تک همسری در باب اصل و نسب افراد و وجود قوانین وراثتی و سوابق آنها به ما اطمینان داده و از آن ها حمایت کرده است و نیز آن ها را برای ما روشن تر می سازد . برخی نویسندگان و تاریخ نگاران اذعان می کنند که تک همسری نشانه یک سازش سیاسی و اقتصادی میان نیازهای توانگران و نیاز داشتن نیروی کاری خود اتکا ، راضی و باانگیزه است .
این که آیا تک همسری یا دست کم ، تصور ازدواج تک همسری به درد می خورد یا نه ، چندان مهم نیست . التزام و پیوند میان زوجین به صمیمیت جتماعی ، روحی و جسمی نیاز دارد همان گونه که مستلزم نیازهای مالی ، فامیلی و عملی است به طریقی که هیچ راهبرد ارتباطی دیگری به اندازه آنچه در جامعه کنونی هست ، رضایت بخش نیست . با وجود سودمندی یک رابطه به ظاهر تک همسر ، تاریخ نشان می دهد غایت مطلوب تک همسری با توقع وفاداری جنسی و عاطفی ظاهرا برای همه مناسب نیست .
در حال حاضر مباحث مربوط به ازدواج هم جنس گرایانه ، هراس از تعدد زوجات را افزایش داده است با این بحث که اعطای مجوز به ازدواج هم جنس گرایانه ممکن است تعدد زوجات را باب کند . علاوه بر این ، ترس از پی آمدهای اجتماعی مهم نیز وجود دارد . برنامه های تلویزیونی واقع نمایی همچون همسران خواهر و عشق بزرگ اچ . بی .او ، گفت و گوهای عمومی و مباحث قانونی را درباره چند همسری افزایش داده است . در محل زندگی من در ایالت نیومکزیکو ، یک پیرمرد ۸۵ ساله روستایی اخیرا به خاطر داشتن دو همسر دستگیر شده است . البته پس از آن که بر اثر جدایی از همسرش ، مدت زیادی تنها مانده بود و با زن دیگری ازدواج کرد – من از جزئیات پرونده خبر ندارم ، اما متعجبم که چگونه این ازدواج منجر به واردآمدن اتهامات جنایی به او شد – این مورد چه آسیب یا هراسی برای جامعه دارد ؟ چرا جامعه از تعدد زوجات می هراسد و معتقد است این امر ، ساختار فرهنگ وجامعه را به خطر می اندازد ؟
برگرفته از ماهنامه سیاحت غرب / مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما / سال دهم / شماره یکصد و نهم / شهریور ماه (۱۳۹۱ )
ادامه دارد…

Comments(1)


 1. مصطفی / ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

  نگاه عجیب مردان به زنان به عنوان موجودی که نیاز به حفاظت دارد بارها در جوامع امروزی که حکومت وظیفه حفاظت و تامین امنیت جامعه را دارد مورد انتقاد قرار گرفته
  نکته جالب دیگر اینکه زنان مسن و پیر مجرد در جامعه زیادند ولی جامعه و هیچیک از مردان دقدقه حمایت یا حفاظت از انها را ندارند بیمار جنسی مشابه بیماری پور خوری است بدون بروز اضافه وزن ….

  نکته بعدی اینکه در جوامع امروز درصد اشتغال زنان بیشتر و یا درحال رشد و پیشه گرفتن از مردان است…
  حقوق مساوی یا تناسب حقوق که در دین اسلام به آن اشاره شده گویا با پیشرفت جوامع رنگ دیگری پیدا می کند با این حال انسان هایی که متعهد به تک همسری هستند دارای خانواده موفق تر و سالم تر هستند. و کودکان انها از نظر روانی به دلیل همبستگی پدر و مادر سالم تر خواهند بود.
  و متاسفانه تقریبا بعد از ده ۹۰ میلادی مقوله های جنسی اعم از تجارت و تبلیغات و جاسوسی و قدرت …
  و استفاده ابزاری از جنسیت و تبلیغ در کل ادیان و جوامع در جهت منافع قدرتمندان نهادینه شده است و شکاف جنسی و درد های دیگر جوامع نوین امروز به نظر بنده آینده ای نا معلوم برای ما رقم خواهد زد .

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>