چه زیباست پارسی…

ه این جمله ها و واژه های کاندید و کاندیدا توجه فرمایید
او کاندید نمایندگی انتخابات مجلس شورای اسلامی است.
آنان کاندیدای مورد نظر خود را ،در انتخابات شوراها، معرفی کردند.
کاندید و کاندیدا دو واژه ی فرانسوی است. کاندید به معنای “ساده دل” و “معصوم” و کاندیدا به معنای “داوطلب” و “نامزد” برای اجرای کاری یا مقامی. این دو کلمه را نباید به جای هم به کار برد. بهتر است به جای آن از واژه ی فارسی نامزد یا داوطلب استفاده کرد.
بهتر است به جای آن از واژه ی فارسی نامزد یا داوطلب استفاده کنیم.
شایسته است بنویسیم و بگوییم:
او داوطلب نمایندگی انتخابات مجلس شورای اسلامی است.
آنان نامزد مورد نظر خود را ،در انتخابات شوراها، معرفی کردند.
***
استفاده از واژه ی کاندیداتوری نادرست است؛ برای مثال به این جمله ها توجه فرمایید:
امکان کاندیداتوری افراد نابینا و کم‌بینا در انتخابات مجلس فراهم شد
وی گفت: مشکلی برای کاندیداتوری دوباره در انتخابات ندارم.
کاندیداتور واژه ای فرانسوی است به معنای” حالت یا عمل کسی که کاندیدا می شود” یا به بیان ساده تر “کاندیدا شدن”. / البته بهتر است به جای کاندیدا از واژه ی فارسی نامزد یا داوطلب استفاده کرد. ولی لفظ کاندیداتوری در هیچ زبانی استفاده نشده است و از به کاربردن آن باید پرهیز کرد. به جای آن می توان داوطلبی یا نامزدی گفت.
شایسته است بنویسیم و بگوییم:
امکان نامزدی افراد نابینا و کم‌بینا در انتخابات مجلس فراهم شد
وی گفت: مشکلی برای نامزدی دوباره در انتخابات ندارم.


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>